Znak słowno-graficzny i nazwa GEOKART są zarejestrowane w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. PEGiK Geokart Sp. z o.o. jest jedynym prawnym właścicielem tego znaku.

GEOKART

 International Consulting Engineers

 Przedsiębiorstwo Eksportu Geodezji i Kartografii

GEOKART Sp. z o.o.

 

 

Główne rejony działań Geokartu

 

 

English version

Prezentacja firmy
 

NASZA OFERTA


Architektura i planowanie

Budownictwo

Fotogrametria

Geodezja i pomiary inż.

Kartografia

SIP

Pomoc i szkolenie

 

 

Geokart za granicą

Zarząd firmy
 

 

Lider polskiego eksportu

geodezji

kartografii

systemów informacji przestrzennej

wielu pokrewnych usług

 

Rejestracja w UNDP Office for Project Execution: Reg No. 02510

W  UNIDO Reg. No. 196  i w C.C.R. No. 18696

W  FAO No. 000534

W Dun & Bradstreet Lookup No. 422132118

 

Biuro: Mokotowska 65/9, 00-533 Warszawa, POLAND

Adres pocztowy: 00-950 Warszawa 1, Skr.poczt. 105, 

Tel. +48 22 622 6352

Faks: +48 22 622 6355

e-mail: geokart@geokart.pl

 

 

Pomiary zapory Dherbendi-Khan

 

Pomiary GPS w Libii

 

Spotkanie po szkoleniu