ARCHITEKTURA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE

 
Do strony głównej
 

OFERUJEMY:

Plany regionalne.

Master plany dla miast i osiedli.

Projekty architektoniczne budynków.

Konsultacje i nadzory.

 

 

   

Referencje:

Klient Opis Lata Wartość (USD)
UAE Co-Islamic Bank Inv

Projekt architektoniczny Banku Islamskiego Dubaj w Sharży. Pałacu  Szejka w Abu Dhabi. Stacji autobusowej w Abu Dhabi

1987-1990 270 000.-
BADR Inv.Co.-Egipt

Projekt architektoniczny wiosek turystycznych w Sharm Al. Sheikh I Hurghadzie. Parku Dziedzictwa i Rozrywki w Ghiza

1988-1989 

540 000.-

CTH Algier

Techniczne konsultacje w zakresie inżynierii wodnej

1987-1993 420 000.-
Kennedy&Dunkin Nadzory przy budowie elektrowni w Mogadishu  1988-1990 282 000.-
Lahmeyer Int. GmbH Usługi konsultingowe w elektrowni cieplnej 1989-1990

30 000.-

Lahmeyer Int. GmbH Usługi konsultingowe dla Elektrowni w Kairze 1991-1992 215 000.-
CURTIS International Projekt architektoniczny i nadzory Curtis Plaza w W-wie i Polikliniki Św.Wincentego 1991-1993 545 000.-
Fundacja Pojednania Polsko- Niemieckiego Szpital w Tabita na 150 łóżek, projekt 1996

 80 000.-

KRKA-Słowenia & LEK Lubljana Konsultacja do projektu i budowy wytwórni leków 1994-1995 250 000.-
Municipality Planning Rewizja Master planów :Sirt, Nalut  2002 -Department-Nalut-Libia 1998-2000  
Municipality Planning Department-Libia Projekt urządzeń podziemnych 2002 154 000.-
Africa Project Staff Projekt apartamentowca w Abu Salim (Libia) wraz z mapami do celów projektowych 2005 346 150.-
ECOU Fezzan (Libia) - master planning 2006-2008 4 100 000.-

Oraz

  • Współudział w opracowaniu Master Planu Bagdadu
  • Współudział w Planowaniu Regionalnym dla Regionu Trypolitanii, Libia 1980-83
 
 

Wioska turystyczna w Sharm

 

 

Park Dziedzictwa i Rozrywki w Ghiza

 

Curtis Plaza w Warszawie