FOTOGRAMETRIA

 
Do strony głównej
 

OFERUJEMY:

Zdjęcia lotnicze we wszystkich skalach z przetwarzaniem do postaci cyfrowej.

 Aerotriangulacja metodami cyfrowymi i analitycznymi na podstawie pomiaru punktów przy użyciu takich programów jak HATS, Image Station Stereo Display i innych z wyrównaniem metodą niezależnych wiązek programami Path-B, Photo-T, Match-AT.

 Opracowanie cyfrowych map wektorowych 2D i 3D, zarówno jako map podstawowych jak i map tematycznych dla przemysłu energetycznego, gospodarki wodnej i kanalizacji, dla projektowania sieci telekomunikacyjnych – telefonii komórkowej i sieci radiowej.Stosowane programy: MicroStation  i I/RAS B&C, Geographics, Descartes Bentleya, AutoCad , AutoCad Map – firmy Autodesk i inne.

 Numeryczny Model Terenu ( DTM lub DEM), zarówno dla obiektów naturalnych jak i sztucznych (budynki, budowle inżynieryjne) w formatach TIN jak i GRID. Pomiar NMT wykonywany jest na cyfrowych autografach i fotogrametrycznych stacjach roboczych z uzupełniającym pomiarem manualnym linii nieciągłości, punktów wysokościowych, linii strukturalnych, obszarów planarnych itp. Do budowy i kontroli NMT używamy programów Match-T i SCOP.

 Opracowanie numerycznych ortofotomap jako podstawowego materiału dla planowania przestrzennego,  ochrony środowiska, leśnictwa, monitorowania naturalnych zagrożeń i katastrof. Ortofotomapy numeryczne uzyskujemy poprzez wykorzystanie zdigitalizowanych zdjęć lotniczych i NMD, parametrów wewnętzrnej orientacji uzyskanych z aerotriangulacji i poprzez cyfrowych metod rektyfikacji. Do ortorektyfikacji używamy takich aplikacji jak Phodis-OP d. Firmy Zeiss i Base Rectifier firmy Intergraph. Do tworzenia ortofotomap używamy programu Otho-Vista.

   

Ważniejsze projekty wykonane przez Geokart:

1 Zdjęcia lotnicze i wykonanie map numerycznych dla dużej części terytorium emiratu Abu Dhabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. (Project Aerial Mapping 88') 1990-1995
2 Aerotriangulacja i mapy numeryczne dla m. Lipsk – Niemcy, obszar ok. 500 km.kw. 1998-1999
3 Aerotriangulacja i mapy numeryczne w skali 1: 500 dla Klostermanfeld – Niemcy, 1998
4 Mapy numeryczne i ortofoto dla projektu Lausitz-Leipzig, Niemcy (skale 1: 500, 1:2000), 1997-1999
5 DTM dla m. Franfurt, Niemcy, 1999
6 Mapy numeryczne dla systemu zarządzania gospodarką wodna Drezna skale 1: 500, 1:2000, Niemcy
7 Mapy numeryczne w skali 1:500 dla projektu Panitsch i Borsdorfr, Niemcy, 2000-2001
8 Aerotriangulacja i mapy numeryczne w skali 1: 500 dla projektu Altenburg, Schmoln, Erzgebirge, 2000-2001
9 Ortofotomapy dla systemu IACS dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 2004
10 Numeryczny model terenu oraz ortofotomapy dla projektu linii kolejowej w Libii, 2007-2008
 
 

Lotnicze zdjęcie Abu Dhabi

 

Samolot Geokartu

 

Mapa numeryczna Drezna