GEODEZJA I POMIARY INŻYNIERYJNE

 
Do strony głównej
 

OFERUJEMY:

Zakładanie i pomiar sieci geodezyjnych, poziomych i wysokościowych wszystkich rzędów metodami GPS i DGPS.

Pomiary grawimetryczne, wyznaczanie precyzyjnego modelu geoidy oparte na łączonych pomiarach niwelacyjnych i grawimetrycznych.

Pomiary inżynieryjne budowli, pomiary odkształceń i przemieszczeń budowli inżynieryjnych.

 Inwentaryzacja urządzeń podziemnych.

Wiele innych.

 

   

Referencje:

1 Narodowa sieć astronomiczno- geodezyjna pozioma i wysokościowa pierwszego rzędu dla całego obszaru Iraku
2 Narodowa sieć triangulacyjna drugiego rzędu dla całego Kuwejtu, 1982-1985
3 Narodowa sieć niwelacji precyzyjnej I-go  i II-go rzędu dla całego obszaru Libii, ponad 20 000 km linii niwelacyjnych, z pomiarami grawimetrycznymi, 1981-1985
4 Projekty dróg i nadzory autorskie nad ich realizacją w Iraku, Libii, Algierii, Polsce
5 Usługi geodezyjne przy budowie gazociągu „Orenburg” w Rosji i Polsce
6 Tyczenie i pomiary geodezyjne gazociągów w Kuwejcie, 1987-1991
7 Tyczenie i pomiary geodezyjne „Wielkiej Sztucznej Rzeki” w Libii od 1985 do chwili obecnej
8 Inwentaryzacja urządzeń podziemnych i opracowania map numerycznych dla rafinerii w Al.- Ahmadi - Kuwejt, 1987-1993
9 Pomiary batymetryczne dla 16 zbiorników wodnych w Algierii, 1988-1993
10 Nadzory w elektrowniach w Pakistanie, Egipcie, Somalii dla firmy Lahmayer, 1989-1994
11 Konsultacja i pomiary geodezyjne w elektrowni atomowej Sizewell „B” w Wlk. Brytanii  w latach 1989-1992
12 Udział w pracach poszukiwawczych ropy naftowej z firmą Robertson w Libii
13 Pomiary magneto-tellurometryczne w Libii 1997-1998
14 Mapy do celów projektowych w Polsce od 1990
15 Mapy do projektu linii kolejowej Sirt-Bengazi w Libii, 2002-2003
16 Inwentaryzacja urządzeń podziemnych i opracowanie map numerycznych dla rafinerii Al Ahmadi w Kuwejcie, 2004-2006
17 Obsługa geodezyjna pomiarów batymetrycznych na odcinku Trypolis-Bengazi w Libii, 2004
18 Mapy do projektu zakładów odsalania wody w Libii oraz do projektu wodociągów odprowadzających wodę z tych zakładów, 2005-2006
19 Prace przy zakładaniu osnowy WGS84 oraz obsługa geodezyjna pomiarów geofizycznych w Libii, 2006
20 Mapy do projektu gazociągu Melitah-Azzaziya w Libii, 2007
 
 

Pomiar GPS

 

Tyczenie "Wielkiej Sztucznej Rzeki" w Libii

 

Mapa urządzeń podziemnych dla rafinerii w Kuwejcie

 

Prace pomiarowe w Kuwejcie