KARTOGRAFIA

 
Do strony głównej
 

OFERUJEMY:

Opracowanie numerycznych map podstawowych w skalach od 1:500 do 1:10000 na podstawie zwektoryzowanych map analogowych, bezpośrednich pomiarów terenowych oraz ze zdjęć lotniczych.

Opracowanie i aktualizacja średnioskalowych map topograficznych od 1:10000 do 1:100000 na podstawie bezpośrednich pomiarów topograficznych, zdjęć lotniczych.

Opracowanie i aktualizacja map topograficznych od skali 1:50000 do 1:500000 na podstawie obrazów satelitarnych.

Opracowanie topograficznych baz danych przy użyciu takich systemów jak Oracle czy Informix.

Opracowanie redakcyjne i druk atlasów tematycznych, szkolnych i innych.
   

Referencje:

1 Opracowanie redakcyjne i druk Narodowego Atlasu Afganistanu w wersji angielskiej i dari
2 Opracowanie numerycznych map w skalach 1:50000, 1:200000 i 1:500000 na podstawie obrazów satelitarnych SPOT dla północnej części Kamerunu (26000 km kw) z kolorowym drukiem – 2000 egz. dla każdego arkusza
3 Opracowanie map topograficznych Iraku w skali 1:25000 dla obszaru ok. 170000 km kw
4 Topograficzne mapy Trypolitanii w skali 1:50000
5 Topograficzne mapy Libii w skali 1:25000 
6 Mapy numeryczne w skalach 1:500, 1:2000 dla firm niemieckich
7 Mapy w skalach 1: 1000 i 1:10000 dla stolicy Nigerii
8 Podstawowa mapa Bagdadu w skali 1: 500 i 1:1000 z inwentaryzacją urządzeń podziemnych
9 Mapy topograficzne dla rejonu Abu Zyyan w Libii, 2006
 
 

Mapa z Atlasu Afganistanu

 

 

Topograficzna mapa Libii w skali 1:25000

 

 

Mapa miasta Maroua w Kamerunie