POMOC I SZKOLENIE

 
Do strony głównej
 

OFERUJEMY:

Pomoc techniczną. 

Szkolenie personelu w ramach projektu i kameralne.

Wprowadzanie nowoczesnych technologii.

   

Referencje:

1 Zastosowanie nowoczesnych technologii i szkolenie personelu Afgańskiego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w ramach projektu UNDP - Afganistan 1976-1982
2 Szkolenie personelu irackiego w zakresie geodezji, fotogrametrii, obliczeń komputerowych, pomiarów odkształceń
3 Dwuletnie szkolenie w zakresie geodezji dla personelu Libijskiego Departamentu Geodezji , Polska 1986-1988
4 Techniczna pomoc polskich ekspertów dla irackiego Zjednoczenia Mieszkalnictwa – Irak 1985-1987
5 Pomoc techniczna 10 ekspertów z Polski ( geodezja, inżynieria wodna i lądowa, infrastruktura) dla firmy ECOU, Libia 1990-1992
6 Liczne szkolenia dla personelu ECOU w Polsce, od 1999r
 
 

Ludzie Geokartu