PREZENTACJA FIRMY

 
Do strony głównej

 

Przedsiębiorstwo Eksportu Geodezji i Kartografii GEOKART powstało w Polsce w roku 1982 jako sukcesor Zjednoczenia Przedsiębiorstw Geodezyjno Kartograficznych GEOKART powstałego w początkach lat 70-tych XX w. Za granicami kraju zarejestrowana nazwa to GEOKART International Consulting Engineers. Od samego początku działalności GEOKART zajmował się przede wszystkim eksportem usług z szeroko pojmowanego zakresu geodezji i kartografii, włączając konsulting i zatrudnianie za granicą najlepszych polskich specjalistów geodetów, fotogrametrów, kartografów, od systemów informacji geograficznej, architektów, planistów przestrzennych, projektantów inżynieryjnych itp.

GEOKART wykonał od swojego założenia ponad 600 projektów w 40 krajach Afryki, Azji i Europy, przy czym głównym terenem działalności firmy były kraje Bliskiego Wschodu.

Poza Europą GEOKART działał w takich krajach jak Afganistan, Algieria, Etiopia, Kamerun, Tunezja, Libia, Egipt, Irak, Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Senegal, Nigeria, Bahrajn , Wietnam , Mongolia i wielu innych krajach, znanych nie tylko ze swojego trudnego klimatu.

Pomiary i rekonesans terenowy na Saharze

Firma podejmowała wielokrotnie pionierskie technologiczne rozwiązania, szczególne w zakresie opracowań mapowych m.i. jedne z pierwszych map numerycznych, map na podstawie obrazów satelitarnych, systemów informacji geograficznej (GIS), katastru.

Patrząc z innej strony to GEOKART wykonywał projekty geodezyjne i kartograficzne dla ogromnych terytoriów pokrywających często całe państwa jak Libia, Irak czy też Kuwejt.

GEOKART zarejestrowany jako firma konsultingowa w takich organizacjach jak Bank Światowy, FAO, UNDP, UNIDO wykonywał dla tych międzynarodowych organizacji szereg kontraktów, wygrywając przetargi w których startowały najlepsze firmy konsultingowe z całego świata. Firma wykonywała także w ramach pomocy ONZ dla krajów rozwijających się szkolenia personelu geodezyjnego i kartograficznego tych krajów, korzystając z usług najlepszych specjalistów i naukowców polskich.

Wspólna prezentacja GEOKART, SNH Kamerun i Geos-Francja

W projektach wykonywanych za granicą przez GEOKART przewinęło się kilkanaście tysięcy polskich inżynierów i techników nie tylko ze ścisłego kręgu geodezyjnego ale także ekspertów i projektantów inżynierii wodnej i lądowej, architektów, planistów, techników budowlanych i wielu innych. Po powrocie do Kraju ich doświadczenia zdobyte za granicą owocowały często wprowadzaniem nowoczesnej technologii w ich macierzystych firmach.

W czasie swojej wieloletniej działalności GEOKART współpracował z wieloma znanymi firmami zagranicznymi takimi jak np. Aero Service Corporation z Houston,USA, Asie Air Survey Co. Ltd. Z Tokio, SPOT IMAGE- z Tuluzy, Francja, IFN z Francji, KLM Aerocarto z Holandii, Nortech Surveys z Calgary- Kanada, SwedeSurvey ze Szwecji, Finmap Oy z Finlandii, BKS Survey z Wlk Brytanii,. Współpraca ta obejmowała także główne lokalne urzędy geodezji i kartografii w krajach gdzie były wykonywane projekty.

Jednym z naszych największych przedsięwzięć było założenie i pomiar ok. 3000 punktów sieci geodezyjnej i astronomicznej  dla całego terytorium Iraku- włączając punkty niwelacji precyzyjnej i pomiary grawimetryczne. W tym samym projekcie wykonaliśmy mapy topograficzne w skali 1:25000 dla 1/3 powierzchni kraju, założyliśmy Geodezyjne Centrum Komputerowe pracujące na potrzeby instytucji geodezyjnych Iraku. Innym znaczącym projektem było opracowanie podstawowej Mapy Bagdadu w skali 1:500 i 1:1000, z inwentaryzacją urządzeń podziemnych. GEOKART założył także dla potrzeb irackiej geologii Centrum Teledetekcyjne. Nasze wykonane projekty irackie obejmowały także opracowania mapowe dla celów irygacyjnych, projektowanie autostrad, portów, dróg i mostów.

Prezentacja mapy Bagdadu w czasie Targów Bagdadzkich

GEOKART wygrał także międzynarodowy przetarg ogłoszony przez władze Iraku na założenie ok. 20 000 punktów geodezyjnych osnowy geodezyjnej na kwotę ok. 50 milionów USD. Niestety, w związku z wybuchem wojny pomiędzy Irakiem i Iranem a następnie inwazją Iraku na Kuwejt wykonanie tego projektu zostało zaprzestane. Tym niemniej chcemy podkreślić, że dla efektywnej odbudowy infrastruktury Iraku prace tego rodzaju, przy użyciu najnowszych technologii powinny zostać wykonane jak najszybciej.

Prezentacja GEOKART przez sponsora na Targach Kuwejt 2003

Inne ważniejsze prace wykonane przez GEOKART: 

 • ponad 20 000 km państwowej sieci niwelacji precyzyjnej i grawimetrii w Libii;

 • pomiary państwowej sieci triangulacyjnej w Kuwejcie;

 • mapy topograficzne w różnych skalach dla setek tyś. km2 w Iraku, Libii, Nigerii ,Abu Dhabi, Senegalu, Kamerunu;

 • sieci dopplerowskie i GPS w Libii, Etiopii, Korei Płn;

 • KUDAMS projekt -system informacji o terenie dla m. Kuwejt;

 • mapy numeryczne dla Abu Dhabi, Kamerunu, Libii;

 • pomiary batymetryczne dla zbiorników wodnych w Algierii;

 • obsługi geodezyjne centrum przemysłowego w Ilmenau, budowy elektrowni atomowej w Anglii, tzw wielkiej sztucznej rzeki w Libii i inne;

 • projekty drogowe i nadzory dla ponad 6000 km dróg w Libii;

 • zdjęcia lotnicze w różnych skalach w Libii i Abu Dhabi;

 • uczestnictwo w budowie elektrowni atomowej Sizewell „B” w Anglii

 • setki innych projektów.

 

W ostatnim okresie GEOKART zrealizował za granicą m.in.:

 • budowę wielu budynków hotelowych, fabrycznych i mieszkalnych w Niemczech;

 • nadzór inwestorski nad budową drukarni w Ełku;

 • ortofotomapy cyfrowe z DTM dla szeregu obiektów w Niemczech;

 • cyfrowe mapy numeryczne na podstawie obrazów satelitarnych dla ok. 27 000 km kw w Kamerunie;

 • pomiary magneto-tellurometryczne dla poszukiwania złóż ropy i gazu w Libii;

 • szereg opracowań map cyfrowych w Libii;

 • założenie katastru w systemie GIS dla pewnych obszarów Libii

 • inne.

 

W ostatnim okresie GEOKART wykonał także szereg prac na rynku krajowym, m.in.:

 • cyfrowe mapy własności gruntów dla celów prawnych całego obszaru m. Warszawy;

 • cyfrowa mapa topograf. w skali 1:10 000;

 • osnowy poziome III kl.;

 • mapy dla projektów drogowych i inne.

 

Od m-ca grudnia 2002 r GEOKART jest prywatną Spółką z o.o., zarejestrowaną w brukselskim rejestrze CCR pod numerem 18696 i w rejestrze Dun&Bradstreet pod numerem 422132118