SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (SIP)

 
Do strony głównej
 

OFERUJEMY:

Zastosowanie Systemów Informacji Przestrzennej do planowania przestrzennego, planowania urbanistycznego i master planów.

SIP dla ochrony środowiska i zarządzania gospodarką wodną.

System Informacji o Terenie dla potrzeb katastralnych.

 SIP dla potrzeb rolnictwa i leśnictwa.

   

Referencje:

1 KUDAMS - Kuwait Utility Data Management System- System Informacji Geograficznej dla miasta Kuwejt (wspólnie z Asia Survey)
2 IGDMS - System Informacji Geograficznej dla miasta Abu Dhabi
3 Inwentaryzacja obszarów leśnych i pastwisk w Tunezji (Projekt Banku Światowego)
4 System informacji przestrzennej do projektu nawadniania terenów rolniczych w Libii, 2007-2008