ZARZĄD FIRMY

 
Do strony głównej
 

Lech Fronckiel

Prezes Zarządu

Dyrektor Spółki

 

 

Anna Cichocka

Wiceprezes Zarządu

 
 

Andrzej Piskorek

Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Stasiak

Dyrektor Techniczny

 
 

Anna Twardowska-Ryba

Główna Księgowa - Prokurent